Intro

Konferencja

WOLONTARIAT DROGĄ DO ODPOWIEDZIALNEGO PRZYWÓDZTWA

5 grudnia 2013 r. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, Warszawa Hotel Sofitel Victoria

Po konferencji

Trudno nam uwierzyć, że szef, lider czy top menadżer bezinteresownie wprowadza wolontariat pracowniczy w swojej firmie. Najczęściej uważa się, że to tylko sposób na poprawienie swojego wizerunku lub wpisanie się w ogólny trend. Wynika to głównie z niewiedzy, jak jest naprawdę. Właśnie dlatego, 5 grudnia 2013 r. w „Międzynarodowym Dniu Wolontariusza”, 26 liderów skupionych w Koalicji „Prezesi-wolontariusze 2011” spotkało się, aby pokazać co dobrego wynika dla zarządu i samych pracowników z programów wolontariatu pracowniczego oraz jak wyglądają ich konkretne działania dobroczynne. Była to również okazja, aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w tworzeniu projektów wolontariatu w przedsiębiorstwach tak ogromnie ważne jest osobiste zaangażowanie liderów.

Przykład idzie z góry – czyli kim jest odpowiedzialny przywódca

Wolontariat pracowniczy to nie tylko wspólne działanie podwładnych. Minęły również czasy, w których kojarzony był głównie z czynem społecznym. Dziś mamy do czynienia z nowym zjawiskiem – wolontariatem jako drogą do realizacji własnych celów, podniesienia motywacji i zaangażowania pracowników przez osoby z samego zarządu. Jak mówił Maciej Witucki, przewodniczący Rady Nadzorczej TP, biorący udział w konferencji: wolontariat w firmie pozwala zmieniać tradycyjny leadership w nowoczesny styl przywództwa oparty na empatii, zaufaniu i dobrej współpracy z ludźmi. I dodaje: Tylko lider autentycznie zaangażowany w wolontariat będzie wiarygodny i pociągnie za sobą swoich pracowników. Mówił też, że dobrze prowadzony CSR wpływa na to, jak czujemy się w firmie, ale też wpływa na wyniki przedsiębiorstwa, bo szczęśliwy, zadowolony, pełen energii pracownik jest wielką wartością dla każdej firmy. W Orange na 20 tys. pracowników jest 3 tys. aktywnych wolontariuszy. Dr Leszek Melibruda, wprowadzając uczestników do konferencji, podkreślał, że odpowiedzialne przywództwo to dla jednych zwykłe hasło a dla innych inspirujące źródło autorefleksji. Jakie przemyślenia na ten temat mieli inni goście konferencji?

Okrągły Stół: „Odpowiedzialne Przywództwo – lider o wolontariacie”

Punktem kulminacyjnym konferencji był pierwszy w Polsce Okrągły Stół „Odpowiedzialne przywództwo – lider o wolontariacie”. Głównym tematem była rola wolontariatu w kształtowaniu wrażliwości społecznej, jako ważnej cechy dojrzałego, odpowiedzialnego przywódcy. Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange, stwierdziła, że nowoczesny lider dostrzega wartość w byciu blisko ludzi i rozwijaniu dobrej współpracy z otoczeniem firmy. Mirella Panek - Owsiańska – Dyrektor Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu zauważyła, że wolontariat, zwłaszcza rozpoczynany w młodym wieku, uczy zarządzania przez wartości, a więc zarządzania z najwyższej półki. Potwierdzają to jej osobiste doświadczenia: Dzięki licznym doświadczeniom wolontariackim rozpoczętym w szkole podstawowej, umiem planować, sprawnie prowadzić spotkania i moderować debaty oraz wiem, że rozwój człowieka zawsze będzie dla mnie najważniejszy w zarządzaniu ludźmi. Dla Marka Jurkiewicza, Dyrektora Zarządzającego Start People, antywzorem dla odpowiedzialnych przywódców są tzw. pseudoliderzy, którzy opierają swój autorytet na władzy związanej z zajmowanym stanowiskiem, działający według zasady „cel uświęca środki”.

Odpowiedzialni liderzy są w pełni świadomi swoich wartości, drogi którą podążają i celu, który chcą osiągnąć wraz z osobami, którym przewodzą. Egzekwują w pierwszej kolejności od siebie, a później od innych. Z kolei Krzysztof Kaczmar podkreślał, że odpowiedzialne przywództwo to rozwijanie kompetencji i inicjatyw pracowników, umożliwienie im zdobywania ciekawego doświadczenia i budowanie ich osobistej satysfakcji. Co ciekawe, dla Prezesa Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym, to również troska o pracowników na emeryturze. Jeszcze inną perspektywę przedstawił coach i doradca z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym – Wojciech Zezula. Według niego kluczową kompetencją przywódcy jest odkrywanie potencjału pracowników i stwarzanie im możliwości planowania własnego rozwoju i samorealizacji – szczególnie poprzez umiejętne budowanie partnerskich relacji w zespole. Według Zezuli odpowiedzialny przywódca identyfikuje również pozazawodowe aspiracje i pasje pracowników, szczególnie w obszarze ich aktywności społecznej. Ten znany coach i doradca zauważył, że w przypadku wolontariatu w czystej formie następuje zminimalizowanie hierarchizacji, ponieważ gdy działamy zespołowo, to już nie zasadzie szef- prezes-dyrektor- pracownik. Z kolei Prezes PZU, Andrzej Klesyk, który pół roku temu dołączył do Koalicji „Prezesi-wolontariusze” potwierdził, tak samo jak inni paneliści, że działania podejmowane w ramach wolontariatu pracowniczego przynoszą korzyści trzem stronom: beneficjentom akcji wolontariackich, pracownikom i samej firmie, która - co mocno podkreślił – musi zarabiać, aby móc działać dobroczynnie. Wśród panelistów był również coach oraz psycholog biznesu – Zbigniew Kieras oraz Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS, który przedstawił bardzo ciekawe stanowisko. Podkreślał, że nie wolno bagatelizować tego, co się dzieje w tzw. „ruchach społecznych”, bo one udowadniają, że coś źle funkcjonuje w strukturach państwowych. Te ruchy też wpływają na nowe spojrzenie na bycie liderem, przywódcą. Podkreślał dużą rolę wolontariatu – czyli bezinteresownego działania, w życiu całego społeczeństwa, w szczególności przedsiębiorstw. "Okrągły Stół" poprowadził reporter rynkowy i prezenter w TVN CNBC – Jan Niedziałek, który – nawiązując do słów Marka Jurkiewicza celnie stwierdził, że wolontariat to wychowywanie przyszłych elit.

Kalejdoskop dobroczynności

Doświadczenie, pomysły, emocje, trudności, samorealizacja, pasja, korzyści i lider – te słowa powtarzały się najczęściej w kontekście wolontariatu pracowniczego podczas konferencji „Wolontariat drogą do odpowiedzialnego przywództwa” w Hotelu Sofitel Victoria. Pracownicy firm CITI HANDLOWY, ICP GROUP S.A., STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, DANONE SP Z O.O., MEDICOVER SP. Z O.O., ENEA S.A., ORANGE POLSKA, PZU S.A. opowiedzieli swoje osobiste, często bardzo wzruszające relacje z działań wolontariackich. Każda z tych firm ma swój pomysł na dobroczynność. Bank City Handlowy od lat prowadzi „Klub Wolontariusza”, który zrealizował do tej pory ponad tysiąc projektów. W program „Go4Help” zaangażowani są wszyscy pracownicy firmy ICP Group – wspierają m.in. schronisko dla zwierząt w Celestynowie. Danone co roku angażuje pracowników w Ogólnopolską Zbiórkę Żywności i różne kwesty. W Medicoverze oferta wolontariatu jest dopasowana do indywidualnych możliwości i kompetencji. Wolontariusze firmy ENEA odwiedzają przedszkola i szkoły, biorą udział w imprezach masowych, takich jak festyny czy pikniki. Pracownicy Orange mają w sobie Pierwiastek W* jak wolontariusz i realizują z pasją liczne akcje na rzecz lokalnych społeczności, np. remonty szkół, świetlic szpitalnych, zajęcia w domach dziecka czy aktywności dla osób niepełnosprawnych. PZU angażuje wolontariuszy w ustalone z góry działania, w projekty zgłaszane przez samych pracowników, ale także wspiera inicjatywy, w które pracownicy mogą zaangażować się z całymi rodzinami tj. „Wolontariat Rodzinny” prowadzony razem z Akademią Rozwoju Filantropii w Polce. Z kolei w firmie STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi w ramach idei wolontariatu, praktykanci posiadają m.in. indywidualnych opiekunów i pełen dostęp do unikalnej wiedzy dot. profesji zawodu brokerskiego.

Teatralnie o wolontariacie

Pracownicy firmy Capgemini pokazali podczas konferencji spektakl pt. „Bajka akustyczna”. Jest to jedna z form angażowania się pracowników tej firmy w dobroczynność. We wrześniu 2013 roku zagrali spektakl „Czerwony Capturek” w Teatrze Kamienica w ramach działań dobroczynnych „Koalicji Prezesi-wolontariusze 2011”. Jak mówił Marek Grodziński, dyrektor centrum Capgemini BPO w Polsce: od lat angażuję się w projekty społeczne i mam z tego wiele satysfakcji, a łamanie stereotypu „prezesa sztywniaka” bardzo mi odpowiada. Nasz tradycyjny spektakl charytatywny pokazuje jak niesztampowy i pełen frajdy może być wolontariat pracowniczy.

Warsztaty: Wolontariat pracowniczy w praktyce

Osoby z działów HR, CSR, przedstawiciele NGO, osoby tworzące wolontariat pracowniczy w swoich firmach lub te, które planują stworzyć program wolontariatu pracowniczego w swoim przedsiębiorstwie, w drugiej części konferencji mogły wziąć udział w jednym z czterech dedykowanych warsztatów: ABC wdrożenia wolontariatu w firmie z udziałem Marka Jurkiewicza (Start People) i Wojciecha Zezuli (Coach i doradca), Dobry wolontariat pracowniczy – narzędzia, metody, trendy z udziałem Krzysztofa Kaczmara (prezes Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga), Zbigniewa Kierasa (trener biznesu). Z kolei Karolina Długosz (Capgemini Polska) oraz Ewa Krupa (dyrektor Fundacji Orange) poprowadziły warsztat Jak stworzyć ofertę wolontariatu dla firm. Ostatni warsztat pt. Jak komunikować o wolontariacie światu i ludziom poprowadził Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) z psychologiem biznesu dr. Leszkiem Melibrudą. Organizatorem konferencji była Koalicja „Prezesi-wolontariusze 2011”. Wsparcie organizacyjne zapewniły Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Inwestycje Społeczne. Było to największe tego typu wydarzenie w Polsce skupiające przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, nauk społecznych oraz przedstawicieli rządu.

Galeria

dr-Leszek-MellibrudaKonferencja20131205
dr-Leszek-Mellibruda
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205001
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205002
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205003
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205004
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205006
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205007
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205008
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205009
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205010
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205005
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205011
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205012
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205013
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205014
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205015
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205016
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205017
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205018
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205019
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205020
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205021
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205022
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205023
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205024
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205025
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205026
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205027
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205028
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205029
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205030
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205031
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205032
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205033
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205034
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205035
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205036
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205039
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205040
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205042
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205044
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205047
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205048
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205053
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205055
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205057
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205058
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205059
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205060
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205061
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205063
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205066
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205067
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205068
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205071
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205072
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205074
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205076
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205078
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205080
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205081
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205083
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205085
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205086
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205089
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205088
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205093
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205094
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205095
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205096
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205097
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205098
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205099
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205101
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205102
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205104
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205105
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205106
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205107
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205108
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205109
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205110
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205111
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205112
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205113
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205114
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205115
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205116
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205117
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205118
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205119
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205120
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205121
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205122
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205123
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205124
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205126
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205125
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205127
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205128
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205129
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205130
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205131
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205132
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205133
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205134
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205135
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205136
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205137
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205138
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205139
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205140
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205142
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205144
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205145
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205146
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205147
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205148
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205149
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205150
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205151
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205152
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205153
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205154
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205155
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205157
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205156
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205159
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205158
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205160
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205161
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205163
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205162
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205165
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205167
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205166
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205170
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205168
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205172
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205171
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205173
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205174
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205175
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205176
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205177
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205178
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205179
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205180
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205181
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205182
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205183
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205184
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205186
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205185
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205187
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205188
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205189
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205190
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205191
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205192
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205193
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205194
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205195
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205196
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205197
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205198
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205200
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205199
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205201
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205203
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205204
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205205
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205206
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205207
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205208
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205209
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205210
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205212
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205213
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205214
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205215
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205216
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205217
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205218
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205219
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205220
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205221
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205222
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205223
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205225
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205226
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205227
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205229
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205230
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205231
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205235
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205234
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205236
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205237
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205238
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205239
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205241
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205240
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205242
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205243
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205244
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205245
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205247
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205246
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205248
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205249
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205250
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205251
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205252
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205253
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205254
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205255
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205256
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205257
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205259
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205258
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205260
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205261
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205262
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205263
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205264
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205265
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205266
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205267
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205268
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205269
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205270
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205271
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205273
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205272
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205274
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205275
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205276
PREVPrezesiWolontariuszeKonferencja20131205277
fot. Bartłomiej Sawka / Cinefoto.pl na zlecenie Koalicji Prezesi Wolontariusze 2011

Partnerzy

Materiał do pobrania

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się